Courses
Research
Events
General
Live Events
Services
Help
Contact Us

   Events:
   
In The Crucible of The Revolution
Hebrew   


 

IN THE CRUCIBLE OF THE REVOLUTION

In the memory of prof. Aharon Katzir

 

 

 

Prof. Aharon Katzir

(1972 - 1913)

 

To view the lectures you will need:

תאריך שם המרצה שם ההרצאה   סוג
30.05.10

    פרופ' אלחנן הלפמן

התמחות ותלות הדדית בכלכלה העולמית

 
28.04.10

   מר נסים דיין

שורשיו של הקולנוע הישראלי  
23.02.10

   פרופ'עדה יונת

דוד וגולית: אנטיביוטיקות קטנטנות משתקות את הריבוזום הענק  
11.05.09

   פרופ' שמעון שמיר

מלחמת האסלאם במעבר: מיתוס ומציאות  
31.03.09

   ד''ר תמי קציר

נפלאות הקריאה: מן המוח למחברת  
02.03.09

  פרופ' גדי רכבי

הגנום האנושי: יותר נגיש, הרבה יותר מורכב  
29.05.07

  הסופר מאיר שלו

יעקב, רחל ולאה: תמונות מחיי נישואין  
27.03.07

  פרופ' יצחק בן ישראל

מדע, טכנולוגיה ובטחון  
27.02.07

  פרופ' שמעון סלוין

שיטות חדשות בריפוי סרטן  
4.6.06

 פרופ' אהרון צ'חנובר

מדוע על חלבוני גופנו למות כדי שאנו נחייה  
3.4.06

 פרופ' פרץ לביא

עולמה הקסום של השינה  
9.5.05

 פרופ' אברהם קציר

קולות המוסיקה - פיסיקה ומוסיקה  
3.6.04

 פרופ' אבישי מרגלית  

 אוקסידנטליזם -  המערב בעיני אויביו

 
5.5.04

 פרופ' מרדכי קרמניצר

 תפקיד בית המשפט העליון בחברה הישראלית

28.3.04  פרופ' אילן חת  הדברת מחלות צמחים והנדסה גנטית : סיכויים וסיכונים
3.3.04  פרופ' מישל ריבל הבטחה מדעית ולבטים מוסריים בחקר תאי גזע עובריים
29.5.03
 פרופ' אריאל רובינשטיין

 מבוא לכלכלת הג'ונגל

4.5.03

 פרופ' הלל ברקוביאר

 הניתן לנבא את עתיד המחלות המדבקות מחקר עברן

video only

20.3.03  פרופ' דניאל כהנמן

27.2.03

 פרופ' הילרי פטנם

 מוסר בלי מטפיסיקהback


 
  Video services are provided by the Computing Division, Video Team.    Disclaimer