Digital Media Services | Events

Sunday, 15 June 2014 12:17

יכולות החלל הישראלי

מושב שני: שימושים אזרחיים בחלל

יו"ר סא"ל במיל. עפר לפיד, מנהל תוכנית ULTRASAT, מכון ויצמן

Additional Info

 • Lecturer(s) ענבל קרייס, התעשייה האווירית
 • Location TAU
 • Date Thursday, 12 June 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) חה"כ יעקב פרי
 • Location TAU
 • Date Thursday, 12 June 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) ד"ר דגנית פייקובסקי, חוקרת בכירה, סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, אוניברסיטת תל-אביב, המועצה הלאומית למחקר ופיתוח
 • Location TAU
 • Date Thursday, 12 June 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' מקסים שושני, בית הספר הבינלאומי, הטכניון
 • Location TAU
 • Date Thursday, 12 June 2014
Sunday, 15 June 2014 15:08

שיגור אופק 10

Additional Info

 • Lecturer(s) תא"ל (במיל.) אמנון הררי, ראש מנהלת החלל משרד הביטחון
 • Location TAU
 • Date Thursday, 12 June 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) מנחם קדרון, מנכ"ל, סוכנות החלל הישראלית
 • Location TAU
 • Date Thursday, 12 June 2014

דברים לזכרו של פרופ' יובל נאמן: פרופ' אלוף (במיל.) יצחק בן ישראל

Additional Info

 • Lecturer(s) דבורה נאמן
 • Location TAU
 • Date Thursday, 12 June 2014

יו"ר: פרופ' אלוף (במיל.) יצחק בן ישראל, יו"ר סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה

וביטחון, אוניברסיטת תל-אביב; יו"ר סוכנות החלל הישראלית

 

מושב ראשון: 30 שנה לסל"ה - עבר, הווה, עתיד

 

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' יוסף קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Thursday, 12 June 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) אדם קריב, תלפיות י"ח
 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) ד"ר אורי רוקני, תלפיות י"ב
 • Location TAU
 • Date Monday, 12 May 2014
You are here:ארועים/Webcast Events - sectech