Digital Media Services | Events

Additional Info

 • Lecturer(s) האלוף במיל' איתן בן אליהו, לשעבר מפקד חיל האוויר
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 31 March 2015

Additional Info

 • Lecturer(s) האלוף במיל יעקב עמידרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 31 March 2015
Sunday, 12 April 2015 07:41

דברי פרופ' בועז גנור

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' בועז גנור, דיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה המרכז הבינתחומי, מנכ"ל ומייסד של המכון למדיניות נגד טרור (ICT)
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 31 March 2015

Additional Info

 • Lecturer(s) היו"ר אלוף במיל. פרופ' יצחק בן ישראל, ראש סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון וראש המרכז הרב-תחומי לחקר הסייבר ע"ש בלווטניק, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 31 March 2015

מילות סיכום:

פרופ' אלוף (במיל.) יצחק בן ישראל, יו"ר סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה

וביטחון, אוניברסיטת תל-אביב; יו"ר סוכנות החלל הישראלית

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' פיני גורפיל, הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, הטכניון
 • Location TAU
 • Date Thursday, 12 June 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' שי צוקר, החוג לגאופיזיקה ולמדעים אטמוספיריים ופלנטריים, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Thursday, 12 June 2014

מושב שלישי: מדע וטכנולוגיה בחלל

יו"ר: תא"ל (במיל.) אסף אגמון, ראש מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' חיים אשד, יו״ר ועדת החלל, המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל
 • Location TAU
 • Date Thursday, 12 June 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) טל דקל, חוקר בכיר, סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון,אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Thursday, 12 June 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) ארז ענתבי, מנכ"ל גילת רשתות לווין
 • Location TAU
 • Date Wednesday, 11 June 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) דניאל ברוק, יועץ לשיתופי פעולה בין-לאומיים, סוכנות החלל הישראלית
 • Location TAU
 • Date Thursday, 12 June 2014
You are here:ארועים/Webcast Events - sectech