Digital Media Services | Events

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' יאיר בר חיים, פסיכולוג קליני מומחה, ראש ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, ביה"ס סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 18 February 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) ד"ר יובל ניר, המחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, ביה"ס סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 18 February 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) ד"ר נאוה לויט בן נון, מנהלת משותפת של מכון סגול למחקר יישומי במדע המוח,בית הספר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 18 February 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) ד"ר דינו לוי, מרצה בכיר בפקולטה לניהול ע"ש לאון רקאנטי ובביה״ס סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 18 February 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' תלמה הנדלר, המרכז לחקר תפקודי המוח, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי; בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, ביה"ס סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 18 February 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' אמיר עמדי, מרצה בכיר לנוירוביולוגיה רפואית, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 18 February 2014
Monday, 24 February 2014 12:59

מותר המחשב על האדם

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' יצחק בן ישראל, יו"ר סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 18 February 2014
Monday, 24 February 2014 14:57

מותר האדם על המחשב

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' אשל בן יעקב, ביה"ס סגול למדעי המוח, בית הספר לפיזיקה, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 18 February 2014
Monday, 24 February 2014 14:55

המוח בשירות המחשב

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' אמיר גבע, הנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן גוריון, הנדסה ביורפואית, הטכניון, יזם ו CTO , אינראיי
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 18 February 2014

Additional Info

 • Lecturer(s) דברי יו"ר המושב: מר ברק בן אליעזר, מנכ״ל Winnovation ומייסד ״תכנית הנשיא״ - התכנית הלאומית
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 18 February 2014
You are here:ארועים/Webcast Events - sectech