Digital Media Services | Events

Additional Info

 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

Additional Info

 • Lecturer(s) זיאד אבו זיאד, הוועדה המשפטית, המועצה המחוקקת הפלסטינית
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

Additional Info

 • Lecturer(s) ח"כ רן כהן, יחד
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

Additional Info

 • Lecturer(s) קייס עבדול קארים, החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

Additional Info

 • Lecturer(s) רמי נסראללה, המרכז הבינלאומי לשלום ושיתוף פעולה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

Additional Info

 • Lecturer(s) דברי היו"ר פרופ' דניאל בר-טל, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

Additional Info

 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

Additional Info

 • Lecturer(s) פרופ' גליה גולן, ביה"ס לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

Additional Info

 • Lecturer(s) דברי היו"ר פרופ' רענן ריין, המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים ע"ש דניאל אברהם
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005

Additional Info

 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Tuesday, 18 January 2005
You are here:ארועים/Webcast Events - israeli palestinian conflict