Digital Media Services | Events

ציפי לבני היא חברת כנסת, מ"מ ראש הממשלה ושרת החוץ.

"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Tzipi Livni
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
דובר: פרופ' אשר ססר מההחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה, אוניברסיטת ת"א.

מושב ב'- "התפתחויות במדיניות החוץ של ארה"ב: המשכיות או שינוי?"
"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Prof. Asher Saser
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
דובר: פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש המועצה הלאומית לכלכלה וחבר הועד המנהל במכון למחקרי ביטחון לאומי.

מושב ב'- "התפתחויות במדיניות החוץ של ארה"ב: המשכיות או שינוי?"
"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Prof. Manuel Trachtenberg
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
עו"ד דן מרידור הוא סגן יו"ר הועד המנהל במכון למחקרי ביטחון לאומי ולשעבר שר המשפטים ושר האוצר.

מושב ב'- "התפתחויות במדיניות החוץ של ארה"ב: המשכיות או שינוי?"
"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Dan Meridor
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
פאנל בהשתתפות דיפלומטים בכירים.

מושב ב'- "התפתחויות במדיניות החוץ של ארה"ב: המשכיות או שינוי?"
"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
הווארד ברמן הוא חבר בבית הנבחרים האמריקנים ויו"ר הוועדה לנושאי חוץ.
מושב ב'- "התפתחויות במדיניות החוץ של ארה"ב: המשכיות או שינוי?"
"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Howard Berman
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
מושב ב'- "התפתחויות במדיניות החוץ של ארה"ב: המשכיות או שינוי?"

"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Dr. Oded Eran
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
מושב א'- "הברית האמריקאית-ישראלית תחת ממשלים חדשים".

"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".
כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Prof. Yair Evron
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
פרופ' איתמר רבינוביץ' הוא שגריר ישראל בארה"ב ונשיא אוניברסיטת ת"א לשעבר וסגן יו"ר הועד המנהל במכון למחקרי ביטחון לאומי.

מושב א'- "הברית האמריקאית-ישראלית תחת ממשלים חדשים".
"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Prof. Itamar Rabinovich
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
הסנאטור ג'ורג' מיטשל הוא מנהיג הרוב בסנאט לשעבר.

מושב א'- "הברית האמריקאית-ישראלית תחת ממשלים חדשים".
"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Senator George Mitchel
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
You are here:ארועים/Webcast Events - USA