Digital Media Services | Events

דובר:  ד"ר מרטין קרמר מהמכון למחקרים אסטרטגיים, מרכז שלם.
מושב ד'- "האתגר האיראני והאיום הגרעיני".

"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Dr. Martin Kramer
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
ד"ר אפרים קם הוא סגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי.
מושב ד'- "האתגר האיראני והאיום הגרעיני".

"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Dr.Efraim Kam
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
דובר: מר דן גילרמן, לשעבר שגריר ישראל באו"ם.

מושב ד'- "האתגר האיראני והאיום הגרעיני".

"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Dan Gilerman
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
ג'יימס קנינגהם הוא שגריר ארצות הברית בישראל.
"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) James Caningham
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
ציפי לבני היא חברת כנסת, מ"מ ראש הממשלה ושרת החוץ.

"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Tzipi Livni
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
דובר: פרופ' אשר ססר מההחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה, אוניברסיטת ת"א.

מושב ב'- "התפתחויות במדיניות החוץ של ארה"ב: המשכיות או שינוי?"
"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Prof. Asher Saser
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
דובר: פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש המועצה הלאומית לכלכלה וחבר הועד המנהל במכון למחקרי ביטחון לאומי.

מושב ב'- "התפתחויות במדיניות החוץ של ארה"ב: המשכיות או שינוי?"
"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Prof. Manuel Trachtenberg
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
עו"ד דן מרידור הוא סגן יו"ר הועד המנהל במכון למחקרי ביטחון לאומי ולשעבר שר המשפטים ושר האוצר.

מושב ב'- "התפתחויות במדיניות החוץ של ארה"ב: המשכיות או שינוי?"
"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Dan Meridor
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
פאנל בהשתתפות דיפלומטים בכירים.

מושב ב'- "התפתחויות במדיניות החוץ של ארה"ב: המשכיות או שינוי?"
"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
הווארד ברמן הוא חבר בבית הנבחרים האמריקנים ויו"ר הוועדה לנושאי חוץ.
מושב ב'- "התפתחויות במדיניות החוץ של ארה"ב: המשכיות או שינוי?"
"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.

Additional Info

 • Lecturer(s) Howard Berman
 • Location INSS
 • Date Thursday, 18 December 2008
You are here:ארועים/Webcast Events - Middle