Digital Media Services | Events

Additional Info

  • Lecturer(s) פרופ' תלמה הנדלר
  • Location Tel Aviv University
  • Date Wednesday, 09 May 2012

Additional Info

  • Lecturer(s) ד"ר אריאל הירשפלד, ראש החוג לספרות עברית, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • Location Bar Shira Hall
  • Date Sunday, 04 March 2012
-פאנל הרצאות, יו"ר: פרופ' אילנה גוזס, נשיאת העמותה הישראלית למדעי המוח, ראש מרכז אדמס לחקר המוח, הקתדרה ע"ש  לילי ואברהם גילדור.
מתוך סדרת הרצאות "בצהרי היום".
ההרצאות הן מפגש בלתי אמצעי עם סגל בית הספר לפיסיקה, במטרה להציג בפני תלמידי תואר ראשון (ואחרים) היבטים מן המחקר המתבצע כאן, כיצד הוא מתחבר לשאלות הגדולות שמענינות את עולם המדע והטכנולוגיה, וכיצד סטודנטים יכולים להשתתף בו.

Additional Info

  • Lecturer(s) דר' אהוד נקר
  • Location TAU
  • Date Sunday, 25 April 2010
You are here:ארועים/Webcast Events - Lectures