Digital Media Services | Events

חדשנות ברובוטיקה הישראלית

חדשנות ברובוטיקה הישראלית

תאריך: 01/04/14

 • Lecturer(s) חה"כ יעקב פרי, שר המדע, הטכנולוגיה והחלל
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

 • Lecturer(s) פרופ' דורון חבצלת, רמ"ח מיגון, תקשוב וקוגניציה, מפא"ת
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

מושב ראשון: חדשנות ברובוטיקה - מגמות והשפעות

דברי פתיחה, יו"ר המושב: פרופ' עירד בן גל, ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת תל-אביב

 • Lecturer(s) פרופ' דן הלפרין, ביה"ס למדעי המחשב ע"ש בלבטניק, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

 • Lecturer(s) רפאל שרבו-כהן, קפטן קבוצת FRC של תיכון עירוני ד', תל-אביב; תלמיד מחזור ב׳ בתכנית מדעני וממציאי העתיד בנוער שוחר מדע, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

 • Lecturer(s) ד"ר נועה אגמון, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

 • Lecturer(s) ד"ר יבגני קגן, המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית, מכון ויצמן למדע, המחלקה להנדסת תעשיה, אוניברסיטת אריאל ואלון סלע, המחלקה להנדסת תעשיה, אוניברסיטת תל–אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

דברי פתיחה: פרופ' אלוף (במיל.) יצחק בן ישראל, יו"ר סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, אוניברסיטת תל-אביב
מושב שני: רובוטיקה בהשראת הטבע

 • Lecturer(s) יו"ר המושב: ד"ר גבור קושה, ראש מעבדה לרובוטים ומיקרו מערכות ביו רפואיות ומעבדת הוראה לרובוטיקה בבית הספר להנדסה מכנית, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

 • Lecturer(s) פרופ' תמר פלש, המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית, מכון ויצמן למדע
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

 • Lecturer(s) ד"ר עידו בצלת, ראש המעבדה לעיצוב ביולוגי, אוניברסיטת בר-אילן
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

 • Lecturer(s) ד"ר גל ריבק, המחלקה לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

 • Lecturer(s) ד"ר חדוה שפיצר, בית ספר לחשמל, פקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

 • Lecturer(s) ד"ר דוד זרוק, ראש המעבדה לביורובוטיקה ורובוטיקה רפואית, המחלקה להנדסת מכונות, אוניברסיטת באר שבע
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

דברי פתיחה למושב: יו"ר המושב, פרופ' אלוף (במיל.) יצחק בן ישראל, יו"ר סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, אוניברסיטת תל-אביב
מושב נעילה: רובוטיקה בישראל - יישומים והשפעות כלכליות

 • Lecturer(s) ינקי מרגלית, יזם חברתי, שותף INNODO VENTURES ויו"ר SpaceIL
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

 • Lecturer(s) פרופ' צבי שילר, המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה, אוניברסיטת אריאל; יו"ר האיגוד הישראלי לרובוטיקה
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

 • Lecturer(s) פרופ' גל קמינקא, ראש מאגד הרובוטיקה האוניברסיטאי, המחלקה למדעי המחשב ומרכז גונדה לחקר המוח, אוניברסיטת בר-אילן
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014

 • Lecturer(s) ד"ר אבי גולן, מנהל יחידת התלמידים, מכון דוידסון לחינוך מדעי
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 01 April 2014