Digital Media Services | Events

השלכות הצטרפותה של סוריה לאמנת הנשק הכימי CWC

השלכות הצטרפותה של סוריה לאמנת הנשק הכימי CWC

תאריך: 31/03/14

דוברים:

ד"ר אמילי לנדאו, המכון למחקרי ביטחון לאומי

תא"ל (מיל') שלמה ברום, המכון למחקרי ביטחון לאומי, יו"ר המושב הראשון

מושב א'- הסכם ה-CWC ותוצאותיו: השלכות על סוריה

 • Lecturer(s) תא"ל (מיל') שלמה ברום, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Monday, 31 March 2014

 • Lecturer(s) ד"ר יונתן ספייר, מרכז גלוריה, המרכז הבינתחומי הרצליה
 • Location INSS
 • Date Monday, 31 March 2014

 • Lecturer(s) פרופ' אייל זיסר, אוניברסיטת תל אביב
 • Location INSS
 • Date Monday, 31 March 2014

דוברים:

ד"ר איתן ברק, האוניברסיטה העברית

ד"ר יונתן ספייר, מרכז גלוריה, המרכז הבינתחומי הרצליה

פרופ' אייל זיסר, אוניברסיטת תל אביב

 

 • Location INSS
 • Date Monday, 31 March 2014

דברי פתיחה: ד"ר ענת קורץ, המכון למחקרי ביטחון לאומי, יו"ר מושב ב'

מושב ב' - השלכות על ישראל והאזור

 

 • Lecturer(s) פרופ' יאיר עברון, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Monday, 31 March 2014

 • Lecturer(s) ד"ר אמילי לנדאו, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Monday, 31 March 2014

דוברים:

ד"ר ענת קורץ, המכון למחקרי ביטחון לאומי

פרופ' יאיר עברון, המכון למחקרי ביטחון לאומי

ד"ר אמילי לנדאו, המכון למחקרי ביטחון לאומי

 

 • Location INSS
 • Date Monday, 31 March 2014

דברי פתיחה: ד"ר יהודה בן-מאיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי, יו"ר מושב ג'

מושב ג': השלכות גלובליות

 • Lecturer(s) קמרון בראון, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Monday, 31 March 2014

 • Lecturer(s) יורם שוייצר, המכון לחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Monday, 31 March 2014

דוברים:

ד"ר יהודה בן-מאיר, המכון למחקרי ביטחון לאומי, יו"ר המושב

קמרון בראון, המכון למחקרי ביטחון לאומי

יורם שוייצר, המכון למחקרי ביטחון לאומי

ד"ר עודד ערן, המכון למחקרי ביטחון לאומי

צבי מגן, המכון למחקרי ביטחון לאומי

מושב ג': השלכות גלובליות

 

 • Location INSS
 • Date Monday, 31 March 2014

 • Lecturer(s) ח"כ עופר שלח, חבר ועדת חוץ וביטחון, הכנסת
 • Location INSS
 • Date Monday, 31 March 2014

 • Lecturer(s) אלוף (מיל') עמוס ידלין
 • Location INSS
 • Date Monday, 31 March 2014

You are here:Society & Politics/INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי/השלכות הצטרפותה של סוריה לאמנת הנשק הכימי CWC