Digital Media Services | Events

אירוע לציון שבע שנות כהונתה של פרופ' יסכה כהן-מנספילד

אירוע לציון שבע שנות כהונתה של פרופ' יסכה כהן-מנספילד

אוניברסיטת תל אביב,
1.1.2014

מברכים:
פרופ' יוסף מקורי - דיקאן הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
פרופ' דב שמוטקין - ראש מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה

 • Location TAU
 • Date Wednesday, 01 January 2014

 • Lecturer(s) הרצאתו של פרופ' אמיר כהן-שלו, דיקאן סטודנטים במרכז ללימודים אקדמיים, ומרצה בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה
 • Location TAU
 • Date Wednesday, 01 January 2014

 • Lecturer(s) פרופ' חיים חזן, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, ראש מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים, מכון הרצוג לחקר ההזדקנות והזיקנה
 • Location TAU
 • Date Wednesday, 01 January 2014

 • Lecturer(s) פרופ' יסכה כהן מנספילד, החוג לקידום בריאות, ביה"ס לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, ראש מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים, מכון הרצוג לחקר ההזדקנות והזקנה
 • Location TAU
 • Date Wednesday, 01 January 2014

הצגת נושאי המחקר וחלוקת מלגות מטעם מכון הרצוג:
מלגה ע"ש פרופ' שמעון ברגמן ז"ל
מלגה ע"ש שמואל פרידברג ז"ל

 • Date Sunday, 01 January 2012

You are here:Society & Politics/מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה/אירוע לציון שבע שנות כהונתה של פרופ' יסכה כהן-מנספילד