Digital Media Services | Events

האם התקשורת מעצבת תרבות של סכסוך?

האם התקשורת מעצבת תרבות של סכסוך?

תאריך: 21/11/13

דוברים:
-פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום
-יזהר באר, מנכ"ל קשב

 • Location TAU
 • Date Thursday, 21 November 2013

 • Lecturer(s) פרופ' דניאל בר-טל, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Thursday, 21 November 2013

 • Lecturer(s) יו"ר המושב, ד"ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום
 • Location TAU
 • Date Thursday, 21 November 2013

 • Lecturer(s) ד"ר שגיא אלבז, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Thursday, 21 November 2013

 • Lecturer(s) ד"ר הגר להב, חברת הנהלת קשב, המכללה האקדמית ספיר
 • Location TAU
 • Date Thursday, 21 November 2013

 • Lecturer(s) ד"ר דניאל דור, החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Thursday, 21 November 2013

דברי פתיחה: יו"ר המושב השני, ד"ר הגר להב, חברת הנהלת קשב, המכללה האקדמית ספיר

 • Lecturer(s) פרופ' יורם פרי, ראש המכון ללימודי ישראל, אוניברסיטת מרילנד
 • Location TAU
 • Date Sunday, 01 January 2012

 • Lecturer(s) פרופ' אמאל ג'מאל, החוג למדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Thursday, 21 November 2013

 • Lecturer(s) פרופ' גדל וולפספלד, בית הספר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה
 • Location TAU
 • Date Thursday, 21 November 2013

מנחה: טלי ליפקין-שחק, גלי צה"ל
משתתפים:
אילה חסון, ערוץ 1
אמנון לורד, מקור ראשון
חנוך מרמרי, העין השביעית
עקיבא אלדר, אל מוניטור

 • Location TAU
 • Date Thursday, 21 November 2013

תרבות היידיש - מסע בין עולמות
 • Lecturer(s) פרופ' אברהם נוברשטרן, התוכנית ליידיש, האוניברסיטה העברית בירושלים, ומנהל "בית שלום עליכם"
 • Location בר שירה
 • Date Thursday, 18 June 2020
in פרופ' אברהם נוברשטרן, התוכנית ליידיש, האוניברסיטה העברית בירושלים, ומנהל "בית שלום עליכם"
משפט מבוים 2020
 • Location כס המשפט
 • Date Sunday, 31 May 2020
in משפט מבוים 2020
?מה עדיין לא יודעים על נגיף הקורונה
 • Lecturer(s) ד"ר עמי נויברגר, היחידה למחלות זיהומיות והחטיבה הפנימית, בית החולים רמב"ם, חיפה
 • Location בר שירה
 • Date Wednesday, 20 May 2020
in הרצאת ד"ר עמי נויברגר, היחידה למחלות זיהומיות והחטיבה הפנימית, בית החולים רמב"ם, חיפה
הרצאת יו"ר הסוכנות היהודית למרכז צימבליסטה
 • Lecturer(s) יצחק הרצוג, יו"ר הסוכנות היהודית
 • Location צימבליסטה
 • Date Thursday, 23 April 2020
in הרצאת יו"ר הסוכנות היהודית למרכז צימבליסטה
המוח הגברי והמוח הנשי: מדע או מיתוס?
 • Lecturer(s) פרופ' דפנה יואל, פסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
 • Location בר שירה
 • Date Sunday, 19 April 2020
in הרצאת פרופ' דפנה יואל, פסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
דנ"א: הדיסק הקשיח של החיים
 • Lecturer(s) פרופ' יוסי שילה, פרופ' שושנה שילה – הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
 • Location יגלום
 • Date Wednesday, 11 March 2020
in חקר הגנום שלנו: סיכויים וסיכונים