Digital Media Services | Events

סכסוכים בלתי נשלטים: בין מחקר ומעשה - ערב עיון לכבוד השקת הספר מאת דניאל בר-טל

סכסוכים בלתי נשלטים: בין מחקר ומעשה - ערב עיון לכבוד השקת הספר מאת דניאל בר-טל

תאריך: 7/11/13

 • Lecturer(s) פרופ' מרדכי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל אביב, יו"ר המושב הראשון
 • Location TAU
 • Date Thursday, 07 November 2013

 • Lecturer(s) פרופ' גליה גולן, המרכז הבינתחומי הרצליה והאוניברסיטה העברית בירושלים (אמריטה)
 • Location TAU
 • Date Thursday, 07 November 2013

 • Lecturer(s) פרופ' אלי פודה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • Location TAU
 • Date Thursday, 07 November 2013

דברי יו"ר המושב: פרופ' אלעאי אלון, אוניברסיטת תל אביב

 • Lecturer(s) עו"ד דב וייסגלס, לשעבר מנהל לשכת רה"מ אריאל שרון
 • Location TAU
 • Date Thursday, 07 November 2013

דברי היו"ר: פרופ' עמירם רביב, אוניברסיטת תל אביב והמרכז ללימודים אקדמיים

 • Lecturer(s) פרופ' דניאל בר-טל, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Thursday, 07 November 2013

You are here:Society & Politics/The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום /סכסוכים בלתי נשלטים: בין מחקר ומעשה - ערב עיון לכבוד השקת הספר מאת דניאל בר-טל