Digital Media Services | Events

חרדים להשכלה: היש לאפשר השכלה גבוהה בתנאי הפרדה בין המינים?

חרדים להשכלה: היש לאפשר השכלה גבוהה בתנאי הפרדה בין המינים?

תאריך: 20/06/13

 • Lecturer(s) פרופ' רון חריס, דקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
 • Location School of Law, TAU
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) ד"ר יופי תירוש, אוניברסיטת תל אביב
 • Location School of Law, TAU
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) ד"ר גילה שטופלר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
 • Location School of Law, TAU
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) ד"ר תמר הוסטובסקי ברנדס, הקריה האקדמית אונו
 • Location School of Law, TAU
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) ד"ר צבי טריגר, המסלול האקדמי, המכללה למנהל
 • Location School of Law, TAU
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) יו"ר: פרופ' מנחם מאוטנר, אוניברסיטת תל אביב
 • Location School of Law, TAU
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) פרופ' מרגלית שילה, אוניברסיטת בר אילן
 • Location School of Law, TAU
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) יו"ר: פרופ' אלימלך וסטרייך, אוניברסיטת תל אביב
 • Location School of Law, TAU
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) יו"ר: עו"ד אורלי ארז-לחובסקי, המרכז הרפורמי לדת ומדינה
 • Location School of Law, TAU
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) עו"ד שרית דנה, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ראש הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי
 • Location School of Law, TAU
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) חיה גרשוני, בוגרת המסלול החרדי ותלמידת תואר שני בקריה האקדמית אונו
 • Location School of Law, TAU
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) ד"ר נרי הורוביץ, יו"ר אגורא מדיניות בע"מ
 • Location School of Law, TAU
 • Date Thursday, 20 June 2013

 • Lecturer(s) פרופ' מנחם מאוטנר, ד"ר יופי תירוש
 • Location School of Law, TAU
 • Date Thursday, 20 June 2013

You are here:Society & Politics/The Minerva Center For Human Rights - מרכז מינרבה לזכויות אדם/חרדים להשכלה: היש לאפשר השכלה גבוהה בתנאי הפרדה בין המינים?