Digital Media Services | Events

דילמות בניהול ובקבלת החלטות במשא ומתן עם ארגוני טרור לשחרור שבויים ישראליים

דילמות בניהול ובקבלת החלטות במשא ומתן עם ארגוני טרור לשחרור שבויים ישראליים

תאריך: 24/06/13

 

 • Lecturer(s) יורם שוויצר, ראש תכנית המחקר ללוחמה בטרור, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Monday, 24 June 2013

 • Lecturer(s) יו"ר: עו"ד גלעד שר, מנהל המרכז למו"מ יישומי (CAN) במכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Monday, 24 June 2013

 • Lecturer(s) תא"ל (מיל.) קוטי מור, חבר צוות המשא ומתן עם ארגון החזית העממית המפקדה הכללית של אחמד ג'יבריל (1985)
 • Location INSS
 • Date Monday, 24 June 2013

 • Lecturer(s) אורי לוברני, מנהל המשא ומתן עם ארגון אמל לשחרור רון ארד (1986-1988)
 • Location INSS
 • Date Monday, 24 June 2013

 • Lecturer(s) אבי דיכטר, לשעבר ראש השב"כ והשר לביטחון פנים בממשלת נתניהו
 • Location INSS
 • Date Monday, 24 June 2013

 • Lecturer(s) דן מרידור, לשעבר שר לענייני מודיעין וחבר הקבינט המדיני בטחוני בממשלת נתניהו
 • Location INSS
 • Date Monday, 24 June 2013

 • Lecturer(s) תא"ל (מיל.) אורי דקל, סגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Monday, 24 June 2013

You are here:Society & Politics/INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי/דילמות בניהול ובקבלת החלטות במשא ומתן עם ארגוני טרור לשחרור שבויים ישראליים