Digital Media Services | Events

תפישת השבי בחברה הישראלית — אתוס ומיתוסים לנוכח מציאות מורכבת

תפישת השבי בחברה הישראלית — אתוס ומיתוסים לנוכח מציאות מורכבת

תאריך: 07/03/13

 • Lecturer(s) יורם שוייצר, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Thursday, 07 March 2013

 • Lecturer(s) אורי שחק, טייס פאנטום שנפל בשבי הסורי במלחמת יום הכיפורים
 • Location INSS
 • Date Thursday, 07 March 2013

 • Lecturer(s) תא"ל (מיל.) עוזי עילם, מלוחמי הצנחנים ובעל עיטור העוז מפעולת הגמול בעזה ב-1955 ועמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Thursday, 07 March 2013

 • Lecturer(s) מאיר מוזס, חבר בצוות שיצא לסוריה בחורף 54' כדי להחליף סוללות במכשיר ציטוט שצה"ל הציב בשיפולי רמת הגולן, ונפל בשבי
 • Location INSS
 • Date Thursday, 07 March 2013

 • Lecturer(s) מנחה: ד"ר עודד ערן, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Thursday, 07 March 2013

 • Lecturer(s) ד"ר דליה גבריאלי, מכון טרומן למחקרי שלם, האוניברסיטה העברית ומכללת הדסה ירושלים
 • Location INSS
 • Date Thursday, 07 March 2013

 • Lecturer(s) אורי אהרנפלד, מחבר הספר "שבי בפקודה", נשבה במוצב "המזח", היה שבוי במצרים במלחמת יום הכיפורים, 1973
 • Location INSS
 • Date Thursday, 07 March 2013

 • Lecturer(s) ניסים שלם, נפל בשבי בלבנון והיה שבוי בסוריה מ-1982 עד 1985 בידי החזית העממית לשחרור פלסטין – המפקדה הכללית (חזית ג'בריל)
 • Location INSS
 • Date Thursday, 07 March 2013

 • Lecturer(s) אלוף (מיל.) עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Thursday, 07 March 2013

You are here:Society & Politics/INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי/תפישת השבי בחברה הישראלית — אתוס ומיתוסים לנוכח מציאות מורכבת