Digital Media Services | Events

חמלה ותשישות החמלה בקרב אנשי מקצוע המטפלים באנשים החיים עם מחלות מתמשכות

חמלה ותשישות החמלה בקרב אנשי מקצוע המטפלים באנשים החיים עם מחלות מתמשכות

תאריך: 21/02/13

 • Lecturer(s) מנחת האירוע: ד"ר רינה פייגין, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location The Bob Shapell School of Social Work
 • Date Wednesday, 13 February 2013

 • Lecturer(s) פרופ' עינת פלד, ראש התכנית לתלמידי מחקר, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location The Bob Shapell School of Social Work
 • Date Wednesday, 13 February 2013

 • Lecturer(s) פרופ' בועז פורטר, פרופסור אמריטוס במחלקה ללימודי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • Location The Bob Shapell School of Social Work
 • Date Wednesday, 13 February 2013

 • Lecturer(s) ד"ר אלינער פרדס, פסיכולוגית קלינית, מרצה בתכנית לטיפול משפחתי בביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב
 • Location The Bob Shapell School of Social Work
 • Date Wednesday, 13 February 2013

 • Lecturer(s) פרופ' רונית מטלון, סופרת ומרצה בכירה בחוג לספרות השוואתית באוניברסיטת חיפה
 • Location The Bob Shapell School of Social Work
 • Date Wednesday, 13 February 2013

 • Lecturer(s) מנחת המפגש: ד"ר שרה איוניר, עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת משפחתית בכירה, יוזמת ומרכזת "פרויקט אהבה", מכון שינוי
 • Location The Bob Shapell School of Social Work
 • Date Wednesday, 13 February 2013

 • Lecturer(s) ד"ר נגה רובינשטיין נברו, פסיכולוגית, מטפלת משפחתית בכירה, מנכל"ית ומנהלת מקצועית מכון שינוי
 • Location The Bob Shapell School of Social Work
 • Date Wednesday, 13 February 2013

 • Lecturer(s) רבקה הראל, עובדת סוציאלית קלינית ומטפלת משפחתית וקבוצתית בכירה, מרצה באוניברסיטת בר אילן ובתחנה לטיפול משפחתי (ת.ל.מ)
 • Location The Bob Shapell School of Social Work
 • Date Wednesday, 13 February 2013

You are here:Society & Politics/The Bob Shapell School of Social Work - בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל/חמלה ותשישות החמלה בקרב אנשי מקצוע המטפלים באנשים החיים עם מחלות מתמשכות