Digital Media Services | Events

"דרך הנשר בשמים" - על מורשת חיל האוויר וציפורים אחרות

"דרך הנשר בשמים" - על מורשת חיל האוויר וציפורים אחרות

תאריך: 19.7.12

*מר ראובן פינסקי - ראש אגף בכיר, תכנית העצמת תשתיות מורשת לאומיות, משרד ראש הממשלה
*אלוף (מיל.) הרצל בודינגר - יו"ר מכון פישר ומח"א לשעבר
*פרופ' משה מברך - דקאן הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב

 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 19 July 2012

 • Lecturer(s) דן חמיצר
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 19 July 2012

 • Lecturer(s) תא"ל (מיל.) אסף אגמון, ראש מכון פישר ותא"ל (מיל.) בועז פלג
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 19 July 2012

 • Lecturer(s) פרופ' רן נתן, האוניברסיטה העברית, ירושלים
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 19 July 2012

 • Lecturer(s) תא"ל (מיל.) אורי גיל
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 19 July 2012

 • Lecturer(s) סא"ל (מיל') ערן רמות - טייס קרב, טייס ניסוי וכיום טייס באל-על
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 19 July 2012

 • Lecturer(s) אל"מ (מיל.) מוקי בצר
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 19 July 2012

 • Lecturer(s) פרופ' יוסי לשם
 • Location אוניברסיטת תל אביב
 • Date Thursday, 19 July 2012

You are here:Medicine & Life Sciences/הפקולטה למדעי החיים - Faculty of Life Sciences/"דרך הנשר בשמים" - על מורשת חיל האוויר וציפורים אחרות