Digital Media Services | Events

3rd Annual International Conference - Security Challenges of the 21st Century

3rd Annual International Conference - Security Challenges of the 21st Century

תאריכים: 14-15/12/2009
הכנס הבינלאומי ה-3: האתגרים הביטחוניים של המאה ה-21 - "החזון הבינלאומי מול המציאות האזורית"

הכנס השנתי ה-3 של המכון בנושא האתגרים הביטחוניים של המאה ה-21, התקיים ב- 14 - 15 בדצמבר 2009.
ברכות ודיוני הערב הראשון.
  • Date Monday, 14 December 2009

הכנס הבינלאומי ה-3: האתגרים הביטחוניים של המאה ה-21- "החזון הבינלאומי מול המציאות האזורית".
הכנס נערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.
  • Location INSS
  • Date Tuesday, 15 December 2009

הכנס הבינלאומי ה-3: האתגרים הביטחוניים של המאה ה-21- "החזון הבינלאומי מול המציאות האזורית".
הכנס נערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.
  • Location INSS
  • Date Monday, 14 December 2009

ציפי לבני היא חברת כנסת, מ"מ ראש הממשלה ושרת החוץ.

"אתגרי הביטחון של המאה ה-21: מדיניות ארצות הברית וישראל במזרח התיכון בנסיבות פוליטיות משתנות".

כנס שנערך במכון למחקרי ביטחון לאומי.
  • Lecturer(s) Tzipi Livni
  • Location INSS
  • Date Thursday, 18 December 2008

You are here:Society & Politics/INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי/3rd Annual International Conference - Security Challenges of the 21st Century