Digital Media Services | Events

 Department of Communication - החוג לתקשורת

Department of Communication - החוג לתקשורת

החוג לתקשורת באוניברסיטת תל-אביב הוקם ב 1995 ומאז הקמתו הינו אחד החוגים המבוקשים בפקולטה למדעי החברה. במסגרת החוג לתקשורת ניתן ללמוד תקשורת לתואר ראשון, שני ושלישי. ללימודים בחוג יתרונות משמעותיים כיוון שהוא ממוקם בתל-אביב, במרכז זירת התקשורת הישראלית והוא נהנה ממשאבי הקמפוס האקדמי הגדול בישראל. החוג מקיים שיתוף פעולה עם מכוני תקשורת ועם ארגונים חברתיים וציבוריים, וכן עם מגוון חוגים ברחבי הקמפוס. סגל החוג מצטיין בניסיון אקדמי ומקצועי עשיר ורבגוני והינו מעורב בפעילות חברתית ומקצועית בתחומי תקשורת שונים.

Event חדשות: אתמול, היום ומחר

כנס לכבודו של פרופ' עקיבא כהן, 25.11.12

View 17 videos >>

Event מדיה חברתית ומחאה: מיתוסים, מציאויות, ושאלות פתוחות

פאנל הנעילה של כנס האגודה הישראלית לתקשורת,

אוניברסיטת תל אביב,

3-4.4.12

View 5 videos >>

Event מלחמת לבנון השנייה - חשבון הנפש של התקשורת

יום עיון הנערך בשיתוף עם מרכז קשב להגנת הדמוקרטיה בישראל,
אוניברסיטת תל אביב,
30.7.07
View 1 video >>
You are here:Society & Politics/ Department of Communication - החוג לתקשורת