Digital Media Services | Events

Operation Cast Lead: The Civilian Front

Operation Cast Lead: The Civilian Front

תאריך: 22/03/2009
כנס בנושא עופרת יצוקה: לקחים בתחום ההתגוננות האזרחית
סגנו של שר הביטחון ברק דורש פעולה תקיפה בעזה: "הפצמ"רים הם הבעיה, צריך להיות איפה שמשגרים אותם, בעומק 5-6 ק"מ"

סגנו של שר הביטחון ברק דורש פעולה תקיפה בעזה: "הפצמ"רים הם הבעיה, צריך להיות איפה שמשגרים אותם, בעומק 5-6 ק"מ".

You are here:Society & Politics/INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי/Operation Cast Lead: The Civilian Front