Digital Media Services | Events

כנס לציון לשבעים שנה לתחילת ההשמדה

כנס לציון לשבעים שנה לתחילת ההשמדה

2-3 במאי 2011 
הקלטות קול בלבד

 • Lecturer(s) יו''ר: פרופ' דינה פורת, מופקדת הקתדרה
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Monday, 02 May 2011

 • Lecturer(s) פרופ' אהרן שי, רקטור האוניברסיטה
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Monday, 02 May 2011

 • Lecturer(s) מוטי שוורץ, סמנכ"ל בית התפוצות
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Monday, 02 May 2011

 • Lecturer(s) המשורר יעקב ברזילי
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Monday, 02 May 2011

 • Lecturer(s) פרופ' שולמית וולקוב
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Monday, 02 May 2011

 • Lecturer(s) הסופר אמיר גוטפרוינד
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Monday, 02 May 2011

 • Lecturer(s) הסופר ניר ברעם
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Monday, 02 May 2011

 • Lecturer(s) שולמית וולקוב, אמיר גוטפרוינד, ניר ברעם
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Monday, 02 May 2011

 • Lecturer(s) יו''ר: עירית קאהן, נשיאת הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים יהודים
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Tuesday, 03 May 2011

 • Lecturer(s) פרופ' יורם דינשטיין, אוניברסיטת תל אביב
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Tuesday, 03 May 2011

 • Lecturer(s) השופט ד"ר מנחם פינקלשטיין, הפרקליט הצבאי הראשי לשעבר
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Tuesday, 03 May 2011

 • Lecturer(s) מוקי צור, חבר עין גב
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Tuesday, 03 May 2011

 • Lecturer(s) ד"ר רוני שטאובר, אוניברסיטת תל אביב
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Tuesday, 03 May 2011

 • Lecturer(s) ד"ר חוי דרייפוס, אוניברסיטת תל אביב
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Tuesday, 03 May 2011

 • Lecturer(s) יו"ר : פרופ' דן לאור, אוניברסיטת תל אביב
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Tuesday, 03 May 2011

 • Lecturer(s) הסופר א.ב.יהושע
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Tuesday, 03 May 2011

 • Lecturer(s) פרופ' דינה פורת
 • Location Beit HaTefutsot
 • Date Tuesday, 03 May 2011