Digital Media Services | Events

The Department for Political Science - החוג למדעי המדינה

The Department for Political Science - החוג למדעי המדינה

בחוג למדע המדינה תכניות לימודים ברמת התואר הראשון (בוגר), התואר השני (מוסמך) והתואר השלישי (דוקטורט). מטרת החוג להקנות לתלמידים ידע, כלי ניתוח ודרכי חשיבה בתחומי ההתמחות השונים של מדע המדינה, פוליטיקה ומשטר בישראל; יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה; מנהל ומדיניות ציבורית; התנהגות וכלכלה פוליטית; מחשבה פוליטית ותורת המשטרים.
You are here:Society & Politics/The Department for Political Science - החוג למדעי המדינה