Digital Media Services | Events

The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום

The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום

מרכז תמי שטינמץ (הוקם ב-1992) הוא יחידה אקדמית רב-תחומית שנועדה לקדם את המחקר והחשיבה השיטתית בנושאים הנוגעים לתהליכי עשיית שלום  ופתרון סכסוכים, תוך שימת דגש מיוחד בקונפליקט הישראלי-ערבי.

Event בין אוסלו לירושלים

25 שנה לתהליך אוסלו - ציון דרך בניסיונות ליישוב הסכסוך הישראלי פלסטיני

תאריך: 13.5.19

View 7 videos >>

Event 25 שנה לאוסלו ומה עכשיו?

אירוע שנתי לזכרו של ד"ר רון פונדק ז"ל

תאריך: 26.4.18

View 3 videos >>

Event מדינת ישראל וניסיונות יישוב הסכסוך עם הערבים

לרגל השקת הספרים של פרופ' אלי פודה ופרופ' גליה גולן

תאריך: 5/6/16

View 8 videos >>

Event פתרון "מדינה אחת לשני עמים" - הייתכן או מקסם שווא?

אירוע שנתי לזכרו של ד"ר רון פונדק ז"ל

תאריך: 14/4/16

View 11 videos >>

Event 20 שנה לתהליך אוסלו - הצלחה ו/או כשלון

יום עיון לציון 20 שנים לתהליך אוסלו,
20.6.13

View 27 videos >>
You are here:Society & Politics/The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום