Digital Media Services | Events

The Rector's Independence of Israel - סדרת הרקטור לעצמאות ישראל

The Rector's Independence of Israel - סדרת הרקטור לעצמאות ישראל

לזכרו של פרופ' יהודה איזנברג

סדרה קבועה זו מתקיימת ברציפות החל בשנת הלימודים תשנ"ח, סמוך ליום העצמאות.

הסדרה מתקיימת במתכונת של ערב הרצאות, בנושאים שונים.

הסדרה פתוחה לציבור הרחב.

Event ישראל 62: מה זו עצמאות?

ההרצאה התקיימה בתאריך 5.5.10
View 1 video >>

Event בית המשפט העליון ותפקידו בחברה הישראלית

אייר, תשס"ח/ מאי, 2008
אוניברסיטת תל אביב
View 1 video >>

Event עולמות אחרים - עולמות חליפיים

כנס שהתקיים במסגרת "סדרת הרקטור לעצמאות ישראל",
אוניברסיטת תל אביב,
אפריל 2007
View 1 video >>

Event עידן האי-ודאות

אוניברסיטת תל אביב
8.5.05
View 1 video >>
You are here:Lecture Series/The Rector's Independence of Israel - סדרת הרקטור לעצמאות ישראל