Digital Media Services | Events

The Bob Shapell School of Social Work - בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

The Bob Shapell School of Social Work - בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל קלט את המחזור הראשון של תלמידי הבוגר בשנת הלימודים 1969/70, את המחזור הראשון של תלמידי המוסמך, בסיוע הג'וינט ומשרד העבודה והרווחה, בשנת 1978/79 ואת המחזור הראשון של תלמידי הדוקטורט בשנת 1986/7. בנוסף, בית-הספר מציע לתלמידי הפקולטות למדעי החברה ולמדעי הרוח לימודי חטיבה בעבודה סוציאלית. החל משנת 1976 פועלת בבית הספר גם יחידה להשתלמויות וללימודי המשך, המיועדת לעובדים סוציאליים, עובדי רווחה ועובדים טיפוליים מתחומי מקצוע קרובים.

Event טקס הענקת תארים בית הספר לעו"ס 2020

תרגום לשפת סימנים - לחצו כאן

השידור יחל בשעה 19:30 בתאריך 19.7.20

 

View 0 video >>

Event מסכת המוות של הצילום - התעוררות

כנס התוכנית לפוטותרפיה ווידאותרפיה

תאריך: 9.7.19

View 6 videos >>

Event צמצם התשוקה - פסיכותרפיה וצילום

כנס השישי לפוטותרפיה

תאריך: 13/7/16

View 8 videos >>

Event צילום ממיס גבולות - הכנס החמישי בפוטותרפיה

במסגרת התוכנית לפוטותרפיה 2015 - צילום ככלי טיפולי

15.7.15

View 7 videos >>

Event הצלחה סוציאלית: עובדות סוציאליות מספרות על הצלחות

הצלחה סוציאלית: עובדות סוציאליות מספרות על הצלחות

יום לימודים מסכם לסטודנטיות/ים לתואר ראשון והשלמות - תשע"ד

מנחה: גלון קרומהולץ, סטודנט שנה ב'

11.06.2014

View 7 videos >>

Event נעורים בעולם משתנה

תאריך האירוע: 8.6.2005

View 19 videos >>
You are here:Society & Politics/The Bob Shapell School of Social Work - בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל