Digital Media Services | Events

היום הפתוח, הפקולטה לרפואה - 2011

היום הפתוח, הפקולטה לרפואה - 2011

 • Lecturer(s) פרופ' יוסי מקורי, דקאן הפקולטה
 • Location Faculty of Medicine, TAU
 • Date Friday, 11 February 2011

 • Lecturer(s) ד"ר אמיתי זיו
 • Location Faculty of Medicine, TAU
 • Date Friday, 11 February 2011

 • Lecturer(s) פרופ' עמוס פיין
 • Location Faculty of Medicine, TAU
 • Date Friday, 11 February 2011

 • Lecturer(s) פרופ' אילן המל
 • Location Faculty of Medicine, TAU
 • Date Friday, 11 February 2011

 • Lecturer(s) ד"ר דפנה מיתר
 • Location Faculty of Medicine, TAU
 • Date Friday, 11 February 2011

פירוט מסלולי הלימודים לתואר "מוסמך במדעי הרפואה" ותכניות מיוחדות למצטיינים, כולל קריטריונים לקבלת מלגות הצטיינות
 • Lecturer(s) פרופ' גיל אסט, ראש המדרשה לתארים מתקדמים
 • Location Faculty of Medicine, TAU
 • Date Friday, 11 February 2011

 • Lecturer(s) פרופ' דני כהן, ראש החוג לאפידמיולוגיה ולרפואה מונעת
 • Location Faculty of Medicine, TAU
 • Date Friday, 11 February 2011

 • Lecturer(s) פרופ' יסכה מנספילד-כהן, ראש החוג לקידום בריאות
 • Location Faculty of Medicine, TAU
 • Date Friday, 11 February 2011

 • Lecturer(s) ד"ר פטריסיה שוברץ, מנהלת מקצועית, החוג לבריאות סביבתית ותעסוקתית
 • Location Faculty of Medicine, TAU
 • Date Friday, 11 February 2011

You are here:TAU General /Open Days @ TAU - ימים פתוחים/היום הפתוח, הפקולטה לרפואה - 2011