Digital Media Services | Events

התמרון היבשתי ככלי חיוני בביטחון הלאומי

התמרון היבשתי ככלי חיוני בביטחון הלאומי

תאריך: 21.11.19

 • Lecturer(s) ד"ר אמיר גילת, מפקד מערכות
 • Location INSS
 • Date Thursday, 21 November 2019

 • Lecturer(s) פרופ' אל"מ (מיל.) גבי סיבוני, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Thursday, 21 November 2019

 • Lecturer(s) אל"ם (מיל.) יובל בזק
 • Location INSS
 • Date Thursday, 21 November 2019

מנחה: ד"ר ענת קורץ, המכון למחקרי ביטחון לאומי ; גל פרל פינקל, המכון למחקרי ביטחון לאומי ; סא"ל יפית דינור, מפקדת המעבדה התפיסתית ; ח"כ מרב מיכאלי, לשעבר חברת ועדת המשנה לבניין הכוח

 • Location INSS
 • Date Wednesday, 20 November 2019

 • Lecturer(s) אלוף (מיל.) גרשון הכהן
 • Location INSS
 • Date Thursday, 21 November 2019

 • Lecturer(s) ח"כ עפר שלח, לשעבר יו"ר ועדת המשנה לבניין הכוח
 • Location INSS
 • Date Thursday, 21 November 2019

 • Lecturer(s) אלוף (מיל.) אבי מזרחי, לשעבר מפקד זרוע היבשה
 • Location INSS
 • Date Thursday, 21 November 2019

 • Lecturer(s) רא"ל (מיל.) גדי איזנקוט
 • Location INSS
 • Date Thursday, 21 November 2019

 • Lecturer(s) אלוף (מיל.) עמוס ידלין, ראש המכון למחרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Thursday, 21 November 2019

You are here:Society & Politics/INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי/התמרון היבשתי ככלי חיוני בביטחון הלאומי