Digital Media Services | Events

בין אוסלו לירושלים

בין אוסלו לירושלים

25 שנה לתהליך אוסלו - ציון דרך בניסיונות ליישוב הסכסוך הישראלי פלסטיני

תאריך: 13.5.19

 • Lecturer(s) פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל אביב
 • Location כס המשפט
 • Date Monday, 13 May 2019

 • Lecturer(s) ד"ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב
 • Location כס המשפט
 • Date Monday, 13 May 2019

 • Lecturer(s) פרופ' שלמה בן עמי, ח"כ ושר החוץ לשעבר וממנהלי המו"מ על הסדר הקבע ) 2000 )
 • Location כס המשפט
 • Date Monday, 13 May 2019

 • Lecturer(s) פרופ' מתי שטינברג, יועץ לראשי שירות הביטחון הכללי לשעבר ומחבר הספר: " In Search of Modern Palestinian Nationhood"
 • Location כס המשפט
 • Date Monday, 13 May 2019

 • Lecturer(s) פרופ' מנחם קליין, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסטת בר אילן
 • Location כס המשפט
 • Date Monday, 13 May 2019

 • Lecturer(s) אלוף מיל. יעקב עמידרור, ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר
 • Location כס המשפט
 • Date Monday, 13 May 2019

יו"ר: ד"ר פוריה גל גץ, סופרת וחוקרת תרבות, מחברת הספר: "הדתל"שים"

פנחס ולרשטיין, מראשי גוש אמונים לשעבר וראש מועצת בנימין ומנכ"ל מועצת יש"ע לשעבר

אלוף מיל. עמי איילון, מפקד חיל הים וראש השב"כ לשעבר. יו"ר המרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה

 • Location כס המשפט
 • Date Monday, 13 May 2019