Digital Media Services | Events

"לא שוברים את הכלים": עמדות הציבור הערבי והציבור היהודי לגבי היחסים ביניהם ויחסם למדינה

"לא שוברים את הכלים": עמדות הציבור הערבי והציבור היהודי לגבי היחסים ביניהם ויחסם למדינה

תאריך: 8.3.18

פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב

תא״ל (מיל.) ד"ר מאיר אלרן, ראש התכנית לחקר יחסי יהודים-ערבים בישראל, המכון למחקרי ביטחון לאומי

פרופ' עדיטל בן ארי, ראשת המרכז היהודי-ערבי, אוניברסיטת חיפה

 • Location TAU
 • Date Thursday, 08 March 2018

 • Lecturer(s) ד"ר נוהאד עלי, המכללה האקדמית גליל מערבי, עמית מחקר באוניברסיטת חיפה וחוקר בכיר במוסד נאמן בטכניון
 • Location TAU
 • Date Thursday, 08 March 2018

 • Lecturer(s) ד"ר ציפי ישראלי, ראשת התכנית לחקר דעת קהל וביטחון לאומי במכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location TAU
 • Date Thursday, 08 March 2018

 • Lecturer(s) פרופ' עזיז חיידר, מכללת דוד ילין בירושלים, מכון טרומן באוניברסיטה העברית בירושלים, מכון ון ליר בירושלים
 • Location TAU
 • Date Thursday, 08 March 2018

 • Lecturer(s) פרופ' תמר הרמן, המחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה. מנהלת אקדמית של מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה
 • Location TAU
 • Date Thursday, 08 March 2018

 • Lecturer(s) פרופ' שמעון שמיר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Thursday, 08 March 2018

 • Lecturer(s) פרופ' רות גביזון, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ונשיאה מייסדת של מרכז מציל"ה
 • Location TAU
 • Date Thursday, 08 March 2018

 • Lecturer(s) האלוף (במיל.) עמי אילון, מפקד חיל הים וראש השב"כ לשעבר, יו"ר הוועד המנהל של אוניברסיטת חיפה לשעבר. כיום ראש (שותף) לתכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה
 • Location TAU
 • Date Thursday, 08 March 2018

You are here:Society & Politics/The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום /"לא שוברים את הכלים": עמדות הציבור הערבי והציבור היהודי לגבי היחסים ביניהם ויחסם למדינה