Digital Media Services | Events

Lahav - להב

Lahav - להב

לאורך למעלה מ 40 שנות פעילות, להב מובילה את תחום פיתוח מנהלים בישראל. להב פועלת כחלק אינטגראלי של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב ופעילותה ורווחיה מיועדים לקידום ותמיכה בפעילות הפקולטה. להב מהווה גשר בין העולם האקדמי והעולם העסקי והארגוני, ומציעה למנהלים תכניות ניהול בעלות תכנים חדשניים וייחודיים וכלי ניהול יישומיים המועברים על-ידי מיטב המרצים מהפקולטה לניהול, מהאקדמיה, על-ידי מנהלים ויועצים בכירים מהעולם העסקי, ומרצים בכירים מחו"ל.

Event השווקים הפיננסיים לאור המשבר 23/2/10

ערב עיון לזכרו של פרופ' שמואל קנדל ז"ל.
23/2/10
View 1 video >>
You are here:Business & Management/Lahav - להב