Digital Media Services | Events

 IVN סדרת הרצאות בנושא עסקים חברתיים – בחסות

IVN סדרת הרצאות בנושא עסקים חברתיים – בחסות

IVN רשת הון סיכוי לישראל היא רשת של אנשי עסקים בכירים, תאגידים ותורמים מישראל ומארה"ב, הפועלת לקידום שינוי חברתי מהותי ובר קיימא ולגישור על פערים בחברה הישראלית, באמצעות פילנתרופיה יזמית הלכה למעשה. כל יוזמות IVN מתאפיינות באיתור כשלים חברתיים מערכתיים, איתור ופיתוח של פתרונות חדשניים היוצרים מודלים הניתנים לשכפול, ולשיתוף פעולה תלת מגזרי.

 • Lecturer(s) עורכת דין דפנה מורביץ
 • Location רקאנטי
 • Date Thursday, 30 December 2010

 • Lecturer(s) גב' יעל גרינברג
 • Location רקאנטי
 • Date Thursday, 30 December 2010

 • Lecturer(s) עורכת דין רחל בנזימן
 • Location רקאנטי
 • Date Thursday, 30 December 2010

 • Lecturer(s) עורכת דין גליה פיט
 • Location רקאנטי
 • Date Thursday, 30 December 2010

You are here:Faculty of Law/ IVN סדרת הרצאות בנושא עסקים חברתיים – בחסות