Digital Media Services | Events

בטחון ושלום בתום 50 שנות כיבוש - סותרים או משלימים?

בטחון ושלום בתום 50 שנות כיבוש - סותרים או משלימים?

תאריך: 5.6.17

 • Lecturer(s) ד"ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Monday, 05 June 2017

 • Lecturer(s) פרופ' אורי בר-יוסף, המחלקה ליחסים בינלאומיים בבית ספר למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה
 • Location TAU
 • Date Monday, 05 June 2017

 • Lecturer(s) פרופ' אמל ג'מאל, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Monday, 05 June 2017

 • Lecturer(s) אלוף מיל. גרשון הכהן, מרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר אילן
 • Location TAU
 • Date Monday, 05 June 2017

 • Lecturer(s) ד"ר אל"מ מיל. שאול אריאלי, עמית הוראה במרכז הבינתחומי בהרצליה והמכללה האקדמית ת"א-יפו, חוקר בכיר בקרן לשת"פ כלכלי
 • Location TAU
 • Date Monday, 05 June 2017

 • Lecturer(s) פרופ' אמריטוס דן יעקבסון, החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Monday, 05 June 2017

 • Lecturer(s) פרופ' אמריטוס סטיוארט כהן, אוניברסיטת בר-אילן
 • Location TAU
 • Date Monday, 05 June 2017

 • Lecturer(s) ד"ר אוריאל אבולוף, בית-הספר למדע המדינה ממשל ויחסים בינלאומיים, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Monday, 05 June 2017

 • Lecturer(s) אלוף מיל. אורנה ברביבאי, לשעבר ראש אכ"א
 • Location TAU
 • Date Monday, 05 June 2017

 • Lecturer(s) פרופ' אמריטה גליה גולן, המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית
 • Location TAU
 • Date Monday, 05 June 2017

 • Lecturer(s) פרופ' יוסף זעירא, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים, קבוצת אקס
 • Location TAU
 • Date Monday, 05 June 2017

 • Lecturer(s) מר עומר צנעני, דוקטורנט, ביה"ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, עמית מחקר במרכז תמי שטינמץ
 • Location TAU
 • Date Monday, 05 June 2017

You are here:Society & Politics/The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום /בטחון ושלום בתום 50 שנות כיבוש - סותרים או משלימים?