Digital Media Services | Events

תפישת הביטחון של ישראל בעידן של שינוי

תפישת הביטחון של ישראל בעידן של שינוי

תאריך: 23.5.17

 • Lecturer(s) תא״ל (במיל). אודי דקל, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 23 May 2017

 • Lecturer(s) תא״ל (במיל). איתי ברון, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ״ן
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 23 May 2017

מנחה: תא״ל (במיל). אודי דקל, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי \ השר לשעבר דן מרידור \ ח״כ מרב מיכאלי, יו״ר סיעת המחנה הציוני, חברה בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת \ פרופ׳ עוזי ארד, יו״ר “הפורום לאסטרטגיית־על״, לשעבר היועץ לביטחון לאומי של ראש הממשלה \ אלוף (במיל). גרשון הכהן, עמית מחקר במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים

 • Location INSS
 • Date Tuesday, 23 May 2017

 • Lecturer(s) פרופ׳ איתמר רבינוביץ׳, נשיא המכון ללימודי ישראל
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 23 May 2017

 • Lecturer(s) אלוף (במיל). עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 23 May 2017

You are here:Society & Politics/INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי/תפישת הביטחון של ישראל בעידן של שינוי