Digital Media Services | Events

הקבינט, המל"ל וההכרעות בביטחון הלאומי

הקבינט, המל"ל וההכרעות בביטחון הלאומי

תאריך: 15.1.17

 • Lecturer(s) תא"ל (מיל.) אודי דקל, סגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Sunday, 15 January 2017

 • Lecturer(s) ד"ר יהודה בן מאיר, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר סגן שר החוץ
 • Location INSS
 • Date Sunday, 15 January 2017

 • Lecturer(s) מר אפרים הלוי, לשעבר שגריר, ראש המוסד, ראש המל"ל והיועץ לביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Sunday, 15 January 2017

 • Lecturer(s) חה"כ יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, לשעבר שר האוצר, וחבר קבינט
 • Location INSS
 • Date Sunday, 15 January 2017

 • Lecturer(s) מר גדעון סער, עמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר מזכיר הממשלה, שר החינוך והפנים חבר קבינט, הליכוד
 • Location INSS
 • Date Sunday, 15 January 2017

 • Lecturer(s) מר איתמר יער, לשעבר המשנה לראש המל"ל
 • Location INSS
 • Date Sunday, 15 January 2017

 • Lecturer(s) חה"כ ציפי ליבני, לשעבר שרת החוץ והמשפטים, חברת קבינט ומ"מ ראש הממשלה, המחנה הציוני
 • Location INSS
 • Date Sunday, 15 January 2017

 • Lecturer(s) אלוף (במיל.) עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש אמ"ן
 • Location INSS
 • Date Sunday, 15 January 2017

You are here:Society & Politics/INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי/הקבינט, המל"ל וההכרעות בביטחון הלאומי