Digital Media Services | Events

החברה הערבית־הפלסטינית במדינת ישראל: עת לשינוי אסטרטגי בתהליכי השילוב והשוויון

החברה הערבית־הפלסטינית במדינת ישראל: עת לשינוי אסטרטגי בתהליכי השילוב והשוויון

תאריך: 6/9/16

 • Lecturer(s) תא"ל (מיל)' מאיר אלרן, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 06 September 2016

 • Lecturer(s) פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 06 September 2016

 • Lecturer(s) ד"ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 06 September 2016

 • Lecturer(s) עו"ד בשאיר פאהום־ג'יוסי, מנהלת־שותפה, יוזמות קרן אברהם
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 06 September 2016

 • Lecturer(s) פרופ' שמעון שמיר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, חבר "ועדת אור"
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 06 September 2016

 • Lecturer(s) עו"ד בשאיר פאהום־ג'יוסי, מנהלת־שותפה, יוזמות קרן אברהם
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 06 September 2016

 • Lecturer(s) ח"כ עאידה תומא סלימאן, הרשימה המשותפת, יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 06 September 2016

 • Lecturer(s) תא"ל (מיל)' מאיר אלרן, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 06 September 2016

 • Lecturer(s) אלוף (מיל)' עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 06 September 2016

You are here:Society & Politics/INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי/החברה הערבית־הפלסטינית במדינת ישראל: עת לשינוי אסטרטגי בתהליכי השילוב והשוויון