Digital Media Services | Events

הרשימה המשותפת במלאת שנה להקמתה

הרשימה המשותפת במלאת שנה להקמתה

תאריך: 9/6/16

פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' אמל ג'מאל, ראש מכון וולטר ליבך, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב

 • Location TAU
 • Date Thursday, 09 June 2016

 • Lecturer(s) פרופ' מוסטפא כבהא ראש המכון ליחסי יהודים, נוצרים ומוסלמים, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
 • Location TAU
 • Date Thursday, 09 June 2016

 • Lecturer(s) ד"ר נוהאד עלי מכללת הגליל המערבי ואוניברסיטת חיפה
 • Location TAU
 • Date Thursday, 09 June 2016

 • Lecturer(s) פרופ' אמל ג'מאל ראש מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Thursday, 09 June 2016

 • Lecturer(s) ח"כ איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת
 • Location TAU
 • Date Thursday, 09 June 2016