Digital Media Services | Events

פתרון "מדינה אחת לשני עמים" - הייתכן או מקסם שווא?

פתרון "מדינה אחת לשני עמים" - הייתכן או מקסם שווא?

אירוע שנתי לזכרו של ד"ר רון פונדק ז"ל

תאריך: 14/4/16

פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל-אביב -- מר יובל רחמים, יו"ר פורום ארגוני השלום  --   דברים לזכרו ופועלו של ד"ר רון פונדק ז"ל: נציג/ת המשפחה - ארם פונדק, בנו של ד"ר רון פונדק ז"ל   -- גב' יעל פתיר, מנהלת  J Streetבישראל


יו"ר: פרופ' דן יעקבסון, הוועדה המדינית, פורום ארגוני השלום

 • Lecturer(s) פרופ' אסעד גאנם, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה
 • Location TAU
 • Date Thursday, 14 April 2016

 • Lecturer(s) מר דן בבלי, לשעבר יו"ר הוועד המנהל במרכז הערבי-יהודי, אוניברסיטת חיפה
 • Location TAU
 • Date Thursday, 14 April 2016

יו"ר: פרופ' גליה גולן, פורום ארגוני השלום

 • Lecturer(s) מר אליאס זנאנירי, סגן יו"ר הוועדה הפלסטינית לדיאלוג עם החברה הישראלית
 • Location TAU
 • Date Thursday, 14 April 2016

 • Lecturer(s) פרופ' מתי שטיינברג, המכון הישראלי לדמוקרטיה
 • Location TAU
 • Date Thursday, 14 April 2016

 • Lecturer(s) ד"ר דליה שניידלין, סוקרת דעת קהל ויועצת פוליטית, מורה מן החוץ באוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Thursday, 14 April 2016

 • Lecturer(s) פרופ' דן בן דוד, אוניברסיטת תל-אביב, נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי
 • Location TAU
 • Date Thursday, 14 April 2016

 • Lecturer(s) פרופ' אסעד גאנם, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה
 • Location TAU
 • Date Thursday, 14 April 2016

 • Lecturer(s) מר דן בבלי, לשעבר יו"ר הוועד המנהל במרכז הערבי-יהודי, אוניברסיטת חיפה
 • Location TAU
 • Date Thursday, 14 April 2016

 • Lecturer(s) מר אליאס זנאנירי, סגן יו"ר הוועדה הפלסטינית לדיאלוג עם החברה הישראלית
 • Location TAU
 • Date Thursday, 14 April 2016

You are here:Society & Politics/The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום /פתרון "מדינה אחת לשני עמים" - הייתכן או מקסם שווא?