Digital Media Services | Events

הקרב על הבית

הקרב על הבית

ערב עיון לרגל השקת הספר "הקרב על הבית" מאת גלעד שר

תאריך 12/4/16

בהנחייתה של ד"ר אילנה דיין, שידורי קשת, ערוץ 2

דברי פתיחה:

תא"ל (מיל') אודי דקל, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי

דב איכנולד, מו"ל ידיעות ספרים

  • Location INSS
  • Date Tuesday, 12 April 2016

Published in הקרב על הבית

פרופ' יורם יובל, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

הרב אבי גיסר, יו"ר המועצה לחינוך ממלכתי דתי, רב היישוב עפרה

מר דני דיין, לשעבר יו"ר מועצת יש"ע

בהנחייתה של ד"ר אילנה דיין, שידורי קשת, ערוץ 2

  • Location INSS
  • Date Tuesday, 12 April 2016

Published in הקרב על הבית
  • Lecturer(s) רא"ל (מיל)' בני גנץ, הרמטכ"ל לשעבר
  • Location INSS
  • Date Tuesday, 12 April 2016

Published in הקרב על הבית