Digital Media Services | Events

שואה ואנטישמיות במחקר ובשיח הציבורי

שואה ואנטישמיות במחקר ובשיח הציבורי

יום עיון לרגל צאתו לאור של ספר היובל לפרופ' דינה פורת

15/3/16

יו"ר: ד"ר רוני שטאובר, אוניברסיטת תל אביב

 • Lecturer(s) פרופ' יוסף קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 15 March 2016

 • Lecturer(s) מר אבנר שלו, יושב ראש הנהלת יד ושם
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 15 March 2016

 • Lecturer(s) פרופ' שמחה גולדין, ראש המרכז לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 15 March 2016

 • Lecturer(s) פרופ' דן מכמן, ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה ומופקד על הקתדרה לחקר השואה ע"ש ג'ון ניימן, יד ושם; אוניברסיטת בר-אילן
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 15 March 2016

מושב ראשון – חקר השואה

יו"ר: ד"ר יעל נידם-אורביטו, יד ושם

 • Lecturer(s) ד"ר בלה גוטרמן, חוקרת עצמאית
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 15 March 2016

 • Lecturer(s) פרופ' דליה עופר, האוניברסיטה העברית
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 15 March 2016

 • Lecturer(s) פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 15 March 2016

 • Lecturer(s) פרופ' יואב גלבר, המרכז הבינתחומי הרצליה
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 15 March 2016

 • Lecturer(s) ד"ר חוה אשכולי, אוניברסיטת בר-אילן
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 15 March 2016

 • Lecturer(s) גב' אורנה קרן כרמל, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 15 March 2016

 • Lecturer(s) ד"ר ליאת שטייר-לבני, המכללה האקדמית ספיר; האוניברסיטה הפתוחה
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 15 March 2016

 • Lecturer(s) פרופ' דן לאור, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 15 March 2016

 • Lecturer(s) פרופ' דינה פורת
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 15 March 2016

You are here:Faculty Events/הפקולטה למדעי הרוח - Faculty of Humanities/שואה ואנטישמיות במחקר ובשיח הציבורי