Digital Media Services | Events

ערב עיון לזכרו של יצחק אורון ז"ל

ערב עיון לזכרו של יצחק אורון ז"ל

תאריך: 17/1/16

מבכירי החוקרים של המזרח התיכון במערכת הממלכתית ומקימו של מכון שילוח בתקופתו הקדם-אוניברסיטאית

דברי פתיחה ומנחה הערב: פרופ' עוזי רבי

 • Lecturer(s) פרופ' שמעון שמיר
 • Location TAU
 • Date Sunday, 17 January 2016

 • Lecturer(s) ד"ר גדעון גרא
 • Location TAU
 • Date Sunday, 17 January 2016

 • Lecturer(s) ד"ר יחיאל קמחי
 • Location TAU
 • Date Sunday, 17 January 2016

 • Lecturer(s) מר צבי מזאל
 • Location TAU
 • Date Sunday, 17 January 2016

גב' יהודית אורון

מר. אריה אורון

 • Location TAU
 • Date Sunday, 17 January 2016

 • Lecturer(s) האלוף (במיל.) שלמה גזית
 • Location TAU
 • Date Sunday, 17 January 2016