Digital Media Services | Events

יום העיון השנתי ה-36 לצפרות

יום העיון השנתי ה-36 לצפרות

תאריך: 14/12/15

מנחים: פרופ’ יוסי לשם, דן אלון

סרטון פתיח - לילית המדבר - יובל דקס , הקדמה לסרטון - אבים אתר וארז ברוכי, רשות הטבע והגנים

קטע מוסיקלי - שרה'לה שרון

 • Location TAU
 • Date Monday, 14 December 2015

פרופ' נגה קרונפלד-שור – ראש המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

אלוף (מיל). דורון אלמוג – יו”ר קרן הדוכיפת, החברה להגנת הטבע

מר משה (קושה) פקמן - מנכ"ל החברה להגנת הטבע

 • Location TAU
 • Date Monday, 14 December 2015

טקס הענקת מלגות על שם רב"ט איל הפטר, רס"ן גידי זכאי, סרן ערן שמיר ורס"ל מוטי בחרי

 • Location TAU
 • Date Monday, 14 December 2015

מושב בוקר יו”ר – אלוף (מיל)’ נעם תיבון

 • Lecturer(s) יגאל מוסקו (ערוץ 2)
 • Location TAU
 • Date Monday, 14 December 2015

 • Lecturer(s) אסף מרוז
 • Location TAU
 • Date Monday, 14 December 2015

 • Lecturer(s) אמיר איילון ואודי גפן
 • Location TAU
 • Date Monday, 14 December 2015

מושב אחר הצהריים יו”ר – נועם וייס

 

 • Lecturer(s) איל ברטוב
 • Location TAU
 • Date Monday, 14 December 2015

 • Lecturer(s) ענבל גולדשטיין
 • Location TAU
 • Date Monday, 14 December 2015

 • Lecturer(s) ארנון דטנר
 • Location TAU
 • Date Monday, 14 December 2015

You are here:Medicine & Life Sciences/הפקולטה למדעי החיים - Faculty of Life Sciences/יום העיון השנתי ה-36 לצפרות