Digital Media Services | Events

"קיר הברזל" - אז והיום

"קיר הברזל" - אז והיום

תאריך: 29/11/15

פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ, אוניברסיטת תל-אביב. מר יוסי אחימאיר, מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי.

 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 November 2015

יו"ר: פרופ' עודד פוצ'טר, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל-אביב

 • Lecturer(s) פרופ' אריה נאור, ראש החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללת הדסה והעורך הראשי של כתבי ז'בוטינסקי במהדורה מדעית
 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 November 2015

 • Lecturer(s) ד"ר אופירה גראוויס-קובלסקי, המכללה האקדמית צפת, עמיתת מחקר במוסד הרצל, אוניברסיטת חיפה
 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 November 2015

 • Lecturer(s) ד"ר אוריאל אבולוף, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 November 2015

יו"ר: מר יוסי אחימאיר, מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי

 • Lecturer(s) מר דן מרידור, חבר כנסת ושר לשעבר מטעם סיעות הליכוד והמרכז
 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 November 2015

 • Lecturer(s) אלוף (מיל.) פרופ' יצחק בן ישראל, ראש סדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון וראש המרכז הרב תחומי לחקר הסייבר ע"ש בלווטניק, אוניברסיטת תל-אביב
 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 November 2015

מר יוסי אחימאיר, מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי. אלוף (מיל.) פרופ' יצחק בן ישראל, ראש סדנת יובל נאמן למדע טכנולוגיה וביטחון וראש המרכז הרב תחומי לחקר הסייבר ע"ש בלווטניק, אוניברסיטת תל-אביב. מר דן מרידור, חבר כנסת ושר לשעבר מטעם סיעות הליכוד והמרכז.

 • Location TAU
 • Date Sunday, 29 November 2015