Digital Media Services | Events

תוצאות הבחירות לכנסת ה-20: משמעויות מקומיות, אזוריות ובינלאומיות

תוצאות הבחירות לכנסת ה-20: משמעויות מקומיות, אזוריות ובינלאומיות

תאריך: 01/06/15

פרופ' מוטי תמרקין, ראש מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אמל ג'מאל, ראש מכון וולטר ליבך, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב

 • Location TAU
 • Date Monday, 01 June 2015

מושב ראשון: השלכות ומשמעויות במרחב הישראלי

יו"ר: פרופ' אמל ג'מאל, ראש מכון וולטר ליבך, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב  

 • Lecturer(s) ד"ר יפעת ביטון, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי המכללה למנהל
 • Location TAU
 • Date Monday, 01 June 2015

 • Lecturer(s) אשרף אל-עג'רמי, השר לשעבר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית
 • Location TAU
 • Date Monday, 01 June 2015

 • Lecturer(s) פרופ' סוזי נבות, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי המכללה למנהל
 • Location TAU
 • Date Monday, 01 June 2015

מושב שני: השלכות ומשמעויות במרחב האזורי ובזירה הבינלאומית

יו"ר: ד"ר אפרים לביא, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב 

 • Lecturer(s) ד"ר אמנון כוורי, בית ספר לאודר לממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה
 • Location TAU
 • Date Monday, 01 June 2015

 • Lecturer(s) ד"ר עמנואל נבון, ראש החוג למדע המדינה ותקשורת במכללה החרדית בירושלים, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב ובית ספר לאודר, המרכז הבינתחומי הרצליה
 • Location TAU
 • Date Monday, 01 June 2015

 • Lecturer(s) פרופ' מאיר ליטבק, ראש המרכז ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל אביב
 • Location TAU
 • Date Monday, 01 June 2015

 • Lecturer(s) פרופ' אלי פודה, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית
 • Location TAU
 • Date Monday, 01 June 2015

You are here:Society & Politics/The Tami Steinmetz Center for Peace Research - מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום /תוצאות הבחירות לכנסת ה-20: משמעויות מקומיות, אזוריות ובינלאומיות