Digital Media Services | Events

הזירה הפלסטינית — מגמות ותמורות: האם הגיעה עת לחישוב מסלול מחדש?

הזירה הפלסטינית — מגמות ותמורות: האם הגיעה עת לחישוב מסלול מחדש?

תאריך: 19/05/15

דברי פתיחה: ד"ר קובי מיכאל, המכון למחקרי ביטחון לאומי

מושב ראשון: "מגמות ותמורות בזירה הפלסטינית".

דברי היו"ר: רועי קיבריק, המכון למחקרי ביטחון לאומי

 • Lecturer(s) יוחנן צורף, ראש אגף פלסטינים ומדינות שכנות, המשרד למודיעין ולנושאים אסטרטגיים
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 19 May 2015

מושב שני: שיקום רצועת עזה

יו"ר: ד"ר ענת קורץ, מנהלת המחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי

 • Location INSS
 • Date Tuesday, 19 May 2015

מושב שלישי: המלצות למדיניות

יו"ר: ד"ר קובי מיכאל, המכון למחקרי ביטחון לאומי

 • Lecturer(s) איל ארליך
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 19 May 2015

 • Lecturer(s) תא"ל במיל אודי דקל, סגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location TAU
 • Date Tuesday, 19 May 2015

 • Lecturer(s) תא"ל במיל. יוסי קופרווסר, לשעבר מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים וראש חטיבת המחקר באמ"ן
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 19 May 2015

 • Lecturer(s) גלעד שר, ראש המרכז למשא ומתן יישומי, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 19 May 2015

 • Lecturer(s) אלוף במיל. עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי
 • Location INSS
 • Date Tuesday, 19 May 2015

You are here:Society & Politics/INSS - המכון למחקרי ביטחון לאומי/הזירה הפלסטינית — מגמות ותמורות: האם הגיעה עת לחישוב מסלול מחדש?