Digital Media Services | Events

"שלום מלמטה" יוזמות ארגוני החברה האזרחית

Tel-Aviv University

יו"ר: גב' תמי מולד חיו, עיתונאית ופעילה חברתית

מר גדי בלטיאנסקי, מנכ"ל יוזמת ז'נבה

גב' לאה שקדיאל, חברת הנהלה, עוז ושלום: תנועת השלום הדתית בישראל

מר קובי הוברמן, מייסד שותף, ישראל יוזמת

גב' הלית בראל, לשעבר מנכ"לית המועצה לשלום וביטחון

עו"ד מוריה שלומות, ארץ לכולם (2 מדינות, מולדת אחת)

  • Location: TAU
  • Date: Thursday, 26 April 2018