Digital Media Services | Events

התהליך המדיני מבט לעתיד

Tel-Aviv University

יו"ר: גב' יעל פתיר, מנהלת J-Street בישראל

מר אבי גיל, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר

ד"ר יוסי ביילין, ח"כ ושר לשעבר, מיוזמי הסכם אוסלו וממובילי התהליך המדיני

ד"ר יאיר הירשפלד, הקרן לשיתוף פעולה כלכלי - (ECF) , מיוזמי הסכם אוסלו

פרופ' שלמה בן עמי, ח"כ ושר לשעבר, ממנהלי המו"מ על הסדר הקבע (2000)

  • Location: TAU
  • Date: Thursday, 26 April 2018