Digital Media Services | Events

זה אפשרי

Tel-Aviv University

ויקטור וייס, מרכז השל לקיימות -יו"ר

ח"כ יעל כהן-פארן, יו"ר וועדת המשנה לאנרגיה מתחדשת

מאיה קרבטרי, פורום ה-15

חזי ליפשיץ, סמנכ"ל משרד האנרגיה

ד"ר סיניה נתניהו, המדענית הראשית, המשרד להגנת הסביבה

  • Location: TAU
  • Date: Thursday, 09 November 2017