Digital Media Services | Events

ההתיישבות כנטל ביטחוני

Tel-Aviv University
  • Lecturer(s): ד"ר אל"מ מיל. שאול אריאלי, עמית הוראה במרכז הבינתחומי בהרצליה והמכללה האקדמית ת"א-יפו, חוקר בכיר בקרן לשת"פ כלכלי
  • Location: TAU
  • Date: Monday, 05 June 2017