Digital Media Services | Events

התפישה האסטרטגית ההגמונית במבחן המציאות המשתנה

Tel-Aviv University
  • Lecturer(s): פרופ' אורי בר-יוסף, המחלקה ליחסים בינלאומיים בבית ספר למדע המדינה, אוניברסיטת חיפה
  • Location: TAU
  • Date: Monday, 05 June 2017